Hyväksytty Luottamusjohtaja HLJ 26

HLJ on osuuskuntien ja muiden jäsenpohjaisten organisaatioiden avainhenkilöille tarkoitettu hallinto- ja liiketoimintavalmennus, joka antaa hyvät valmiudet toimia organisaation hallituksessa ja muissa johtamistehtävissä. HLJ:n tavoite on tarjota osallistujille kokonaiskuva, perusymmärrys ja työkalut oman organisaation tilanteen arvioimiseen ja kehittämiseen eri näkökulmista.


HLJ:n hyödyt osallistujalle ja tämän organisaatiolle

- Oman johtajuuden ja johtamistaidon parantaminen kaikilla johtamisen osa-alueilla
- Strategisen ajattelun, suunnittelun ja käytännön strategiavalmiuksien kehittäminen
- Talousosaamisen kehittyminen
- Viestintä ja esiintymisvalmiuksien vahvistuminen
- Verkostoituminen eri toimialoja edustavien osallistujien kanssa
- Rautaisannos osuustoimintatietoa
- Inspiroituminen, innostuminen ja aktivoituminen huippuesittäjien ja korkeatasoisten yritysvierailujen tuella

Ohjelman juoni ja eteneminen I

· 1. jakso/3 pv: Tutustuminen ja strategia 20.-22.10.2021
– Esittely, eri oppimistyylit, oppimisen työkalut
– Strateginen johtaminen 1 pv
– Strategiatyö, aito case 1 pv

· 2. jakso/3 pv: Talouden johtaminen 16.-18.11.2021
– Yritystalouden perusteet ja tunnusluvut – Jukka Suvitie
– Yrityspelin läpikäynti opitun havainnollistamiseksi
– Oman organisaation talouslukujen läpikäynti

· 3. jakso/2 pv: Strategian vieminen käytäntöön 16.-17.12.2021
– Henkilöstön johtaminen strategian pohjalta – Jalmari Eklund
– Strategian jalkauttaminen järjestelmänä – Antti Varis
– Yrityscase strategisesta muutoksesta

· 4. jakso/2 pv: Luottamusjohtamisen osaaminen, helmik.-22
– Oman organisaation omistamis- ja hallintotyön perusteet
– Osuuskunnan hallinnon roolitus ja vastuusuhteet
– Juridinen vastuu – Anne Kontkanen ja Kari Huhtala

· 5. jakso/3 pv: Muutosjohtaminen ja vuorovaikutus, maalisk.-22
– Itsetuntemuksen lisääminen ja toiminta esimiehenä
– Vuorovaikutus- ja esiintymisvalmiudet
– Eeva Kaarne ja Juha Arikoski

· 6. jakso/ulkomaanmatka 4 pv, syksy -22
– Vierailukohteet osuustoiminnallisia

Jokaiselle osallistujalle rakennetaan oma HLJ oppimispolku:

- Henkilökohtaiset haastattelut omien vahvuuksien ja kehittymispaikkojen pohjalta
- Jaksoja ennen ja niiden välissä osallistujilla on luku-, pohdinta- ja valmistautumistehtäviä

- Ohjelman aikana osallistujat suunnittelevat ja tekevät projekti/päättötyön, jonka aiheesta sovitaan organisaation yhteyshenkilön kanssa
- Aiheen on hyvä olla hyödyllinen kaikille osapuolille sekä osallistujaa motivoiva
- Projektityön tulokset raportoidaan organisaation yhteyshenkilölle ja johdolle
- Projektityön hyväksyy ja arvioi sanallisesti PI-johtamiskoulun edustaja

- Lähijaksojen yhteydessä iltaohjelmana järjestetään yritysvierailujaIlmoittaudu: tästä
Lisätietoja: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi


FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

Hyväksytty Luottamusjohtaja HLJ 26

HLJ on osuuskuntien ja muiden jäsenpohjaisten organisaatioiden avainhenkilöille tarkoitettu hallinto- ja liiketoimintavalmennus, joka antaa hyvät valmiudet toimia organisaation hallituksessa ja muissa johtamistehtävissä. HLJ:n tavoite on tarjota osallistujille kokonaiskuva, perusymmärrys ja työkalut oman organisaation tilanteen arvioimiseen ja kehittämiseen eri näkökulmista.


HLJ:n hyödyt osallistujalle ja tämän organisaatiolle

- Oman johtajuuden ja johtamistaidon parantaminen kaikilla johtamisen osa-alueilla
- Strategisen ajattelun, suunnittelun ja käytännön strategiavalmiuksien kehittäminen
- Talousosaamisen kehittyminen
- Viestintä ja esiintymisvalmiuksien vahvistuminen
- Verkostoituminen eri toimialoja edustavien osallistujien kanssa
- Rautaisannos osuustoimintatietoa
- Inspiroituminen, innostuminen ja aktivoituminen huippuesittäjien ja korkeatasoisten yritysvierailujen tuella

Ohjelman juoni ja eteneminen I

· 1. jakso/3 pv: Tutustuminen ja strategia 20.-22.10.2021
– Esittely, eri oppimistyylit, oppimisen työkalut
– Strateginen johtaminen 1 pv
– Strategiatyö, aito case 1 pv

· 2. jakso/3 pv: Talouden johtaminen 16.-18.11.2021
– Yritystalouden perusteet ja tunnusluvut – Jukka Suvitie
– Yrityspelin läpikäynti opitun havainnollistamiseksi
– Oman organisaation talouslukujen läpikäynti

· 3. jakso/2 pv: Strategian vieminen käytäntöön 16.-17.12.2021
– Henkilöstön johtaminen strategian pohjalta – Jalmari Eklund
– Strategian jalkauttaminen järjestelmänä – Antti Varis
– Yrityscase strategisesta muutoksesta

· 4. jakso/2 pv: Luottamusjohtamisen osaaminen, helmik.-22
– Oman organisaation omistamis- ja hallintotyön perusteet
– Osuuskunnan hallinnon roolitus ja vastuusuhteet
– Juridinen vastuu – Anne Kontkanen ja Kari Huhtala

· 5. jakso/3 pv: Muutosjohtaminen ja vuorovaikutus, maalisk.-22
– Itsetuntemuksen lisääminen ja toiminta esimiehenä
– Vuorovaikutus- ja esiintymisvalmiudet
– Eeva Kaarne ja Juha Arikoski

· 6. jakso/ulkomaanmatka 4 pv, syksy -22
– Vierailukohteet osuustoiminnallisia

Jokaiselle osallistujalle rakennetaan oma HLJ oppimispolku:

- Henkilökohtaiset haastattelut omien vahvuuksien ja kehittymispaikkojen pohjalta
- Jaksoja ennen ja niiden välissä osallistujilla on luku-, pohdinta- ja valmistautumistehtäviä

- Ohjelman aikana osallistujat suunnittelevat ja tekevät projekti/päättötyön, jonka aiheesta sovitaan organisaation yhteyshenkilön kanssa
- Aiheen on hyvä olla hyödyllinen kaikille osapuolille sekä osallistujaa motivoiva
- Projektityön tulokset raportoidaan organisaation yhteyshenkilölle ja johdolle
- Projektityön hyväksyy ja arvioi sanallisesti PI-johtamiskoulun edustaja

- Lähijaksojen yhteydessä iltaohjelmana järjestetään yritysvierailujaIlmoittaudu: tästä
Lisätietoja: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi


FacebookTwitterLinkedIn