Hallinnon tarkkailijoiden rooli ja tehtävät osuuskunnissa 11.-12.4.2022


Kouluttajat:
Toimitusjohtaja Jukka Suvitie, PI-johtamiskoulu
Anne Kontkanen, Osuustoimintakeskus Pellervo
KHT-tilintarkastaja Maija Keurulainen, PwC
Yrittäjä, toimittaja Markku Pulkkinen, Viestintävilla Oy

OHJELMA


Maanantai 11.4.22

8.30 Tervetuloa ja yhteyksien tarkistus

9.00 Avaus – hallinnon tarkkailijan rooli osuuskunnassa
Jukka Suvitie
-hallinto omistajien edustajina
-tarkkailijan rooli suhteessa osuuskunnan hallintoelimiin

10.00 Tauko

10.15 Talouden valvonta ja sen roolit osuuskunnassa
Tilintarkastus ja tilintarkastajan rooli
-hallituksen ja johdon rooli
-hallinnon tarkkailijoiden/tarkastajien rooli
-muiden toimielinten roolit
Maija Keurulainen

11.30 Lounas

12.15 Tilintarkastajan näkökulma
-raportoinnin erityispiirteet
-erot muihin yritysmuotoihin
-hallinnon tarkkailijoiden kannalta tärkeimmät huomioitavat asiat
Keurulainen jatkaa

13.30 Tauko

14.15 Mitä hallintohenkilön ja hallintoelinten tulee ymmärtää osuuskunnan taloudesta
Jukka Suvitie
-talouden kokonaisuus
-talouden haltuunoton perusteet
-osuuskunnan tilinpäätös ja sen tulkinta

16.00 Päivän päätös


Tiistai 12.4.22


8.30 Valmistautuminen ja virittäytyminen päivään

9.00 Hallinnon tarkkailijan asema ja tehtävät
-ohjesäännöt
-työnkuva ja sen sisältö
-mihin asioihin on kiinnitettävä huomio
-roolitus ja työnjako
-hallinnon vastuu
Anne Kontkanen

10.00 Tauko

10.15 Kontkanen jatkaa

12.00 Lounas

13.00 Tuottajaosuuskuntien tilannekuva ja uudet haasteet
- vääjäämättömät kehityskulut - miten ne huomioidaan
- vahvuuksia ja mahdollisuuksia - miten ne hyödynnetään
- heikkouksia ja uhkia - miten ne taklataan
- taloudellinen onnistuminen - mistä uudet menestysreseptit
Markku Pulkkinen

14.30 Tauko

14.45 Yhteenveto ja kehittymisjohtopäätökset
-kehittymisen jatkoaskeleet omalla kohdalla
-mitä teen jatkossa toisin

- 15.00 Päätös
-koulutuksen arviointi ja palaute

Toteutus: Digitaalisesti Teams-yhteydellä
Kurssihinta: 780 € + alv
Ilmoittautuminen: TÄSTÄ
Lisätietoja: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi


FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

Hallinnon tarkkailijoiden rooli ja tehtävät osuuskunnissa 11.-12.4.2022


Kouluttajat:
Toimitusjohtaja Jukka Suvitie, PI-johtamiskoulu
Anne Kontkanen, Osuustoimintakeskus Pellervo
KHT-tilintarkastaja Maija Keurulainen, PwC
Yrittäjä, toimittaja Markku Pulkkinen, Viestintävilla Oy

OHJELMA


Maanantai 11.4.22

8.30 Tervetuloa ja yhteyksien tarkistus

9.00 Avaus – hallinnon tarkkailijan rooli osuuskunnassa
Jukka Suvitie
-hallinto omistajien edustajina
-tarkkailijan rooli suhteessa osuuskunnan hallintoelimiin

10.00 Tauko

10.15 Talouden valvonta ja sen roolit osuuskunnassa
Tilintarkastus ja tilintarkastajan rooli
-hallituksen ja johdon rooli
-hallinnon tarkkailijoiden/tarkastajien rooli
-muiden toimielinten roolit
Maija Keurulainen

11.30 Lounas

12.15 Tilintarkastajan näkökulma
-raportoinnin erityispiirteet
-erot muihin yritysmuotoihin
-hallinnon tarkkailijoiden kannalta tärkeimmät huomioitavat asiat
Keurulainen jatkaa

13.30 Tauko

14.15 Mitä hallintohenkilön ja hallintoelinten tulee ymmärtää osuuskunnan taloudesta
Jukka Suvitie
-talouden kokonaisuus
-talouden haltuunoton perusteet
-osuuskunnan tilinpäätös ja sen tulkinta

16.00 Päivän päätös


Tiistai 12.4.22


8.30 Valmistautuminen ja virittäytyminen päivään

9.00 Hallinnon tarkkailijan asema ja tehtävät
-ohjesäännöt
-työnkuva ja sen sisältö
-mihin asioihin on kiinnitettävä huomio
-roolitus ja työnjako
-hallinnon vastuu
Anne Kontkanen

10.00 Tauko

10.15 Kontkanen jatkaa

12.00 Lounas

13.00 Tuottajaosuuskuntien tilannekuva ja uudet haasteet
- vääjäämättömät kehityskulut - miten ne huomioidaan
- vahvuuksia ja mahdollisuuksia - miten ne hyödynnetään
- heikkouksia ja uhkia - miten ne taklataan
- taloudellinen onnistuminen - mistä uudet menestysreseptit
Markku Pulkkinen

14.30 Tauko

14.45 Yhteenveto ja kehittymisjohtopäätökset
-kehittymisen jatkoaskeleet omalla kohdalla
-mitä teen jatkossa toisin

- 15.00 Päätös
-koulutuksen arviointi ja palaute

Toteutus: Digitaalisesti Teams-yhteydellä
Kurssihinta: 780 € + alv
Ilmoittautuminen: TÄSTÄ
Lisätietoja: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi


FacebookTwitterLinkedIn