HLJ-luottamusjohtaja ja HH-hallintohenkilö valmennukset alkavat syksyllä!


HLJ-luottamusjohtaja – pitkäkestoinen koulutusohjelma hallinnolle ja johdolle

Koulutuksessa käsitellään syvällisesti osuuskunnan, keskinäisen yhtiön ja yhdistyksen johtamista ja hallintoa. Koulutuskokonaisuus kestää 13 lähipäivää ja sen tuloksena osaaminen vahvistuu ja kyky tuottaa sovellutuksia oman organisaation käyttöön kehittyy.

Kenelle: Jäsenpohjaisten yritysten ja yhdistysten hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenille, edustajistojen avainhenkilöille sekä johtajille ja asiantuntijoille. Koulutus on avoin myös muille halukkaille.

Sisältö ja ajankohdat: Koulutus kattaa keskeiset johtamisen ja hallinnoinnin teemat. Kokonaiskesto on 12 päivää, joka ajoittuu noin puolen vuoden ajalle. Koulutuksen lopussa on syventävä kansainvälisyysjakso.

Jakso 1: Strategiatyö ja liiketoiminnan kehittäminen (3 päivää) 16.-18.10.2013
Jakso 2: Talouden hallinta (2 päivää) 7.-8.11.2013
Jakso 3: Hallintoelinten roolit ja vastuut (2 päivää) 3.-4.12.2013
Jakso 4: Johtaminen ja viestintä (3 päivää) 28.-30.1.2013
Jakso 5: Jäsenpohjaisen yrityksen omistajuus ja jäsenhallinto (3 päivää)19.-21.3.2014

Syventävä kansainvälisyysjakso 4-7 päivää pidetään ulkomaisessa kohteessa syksyllä 2014.

Toteutustapa: Asiantuntijaluentoja, teemakeskusteluja, työpaja- ja harjoitustehtäviä, joista vastaavat osaamisen ja kokemuksen perusteella valitut asiantuntijat. Osa työskentelystä tapahtuu jaksojen välissä. Koulutuksen lopulla osallistuja tuottaa projektityön oman yrityksen tai yhdistyksen valitsemasta teemasta soveltaen koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja. PI-johtamiskoulu tarjoaa projektityön ryhmänohjausta koulutuksen yhteydessä.

Aika ja paikka: Seuraava koulutus alkaa lokakuussa 2013. Jaksot pidetään Kirkkonummella ja Helsingissä.

Hinta ja muut kustannukset: Koulutuksen hinta on 6300 € + alv (v.2013), joka kattaa koulutusmateriaalin ja projektitöiden ryhmäohjauksen.Kansainvälisyysjakson kustannus on 1 500–1 800 euroa (sitoumuksetta). Pellervo-Seura tukee jaksoa matkakulujen osalta.

Mitä koulutus tuottaa osallistujalle: Luottamusjohtamisen osaaminen vahvistuu ja kokonaisnäkemys paranee. Vuorovaikutus hyvässä opiskeluryhmässä ja keskustelut ovat merkittävä osa kurssin antia, joka synnyttää jäsenilleen hyvän ja toimivan yhteistyöverkoston vuosiksi eteenpäin. Luottamusjohtajan koulutuksesta saat myös virallisen todistuksen ja, joita molempia arvostetaan.

HH-hallintohenkilö on vahva valmennus menetykselliseen osallistumiseen

HH-koulutus on vankka perusvalmennus. Se kattaa keskeiset jäsenpohjaisen yrityksen tai yhdistyksen luottamustehtävässä eteen tulevat aiheet ja asiat. Valmennus sopii osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden ja yhdistysten luottamushenkilöille ja se on avoin myös muille halukkaille. Koulutus kestää neljä päivää kahdessa jaksossa. Osallistuja saa valmennuksesta kattavat tiedot menestyksekkääseen tehtävänsä hoitamiseen.

Kenelle:

Koulutus on tarkoitettu osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden ja yhdistysten hallinnossa toimiville sekä toimihenkilöille.

Sisältö ja laajuus:

Koulutuksessa käydään luottamushenkilön työhön sisältyvät perusasiat ja syventävät teemat. Lähipäiviä on 4 (2+2 päivää). Koulutuksen lopussa tehdään harjoitustehtävä, jolla kehitetään oman organisaation toimintaa.

Jakso 1: Jäsenpohjaisen organisaation omistajuus ja hallinto + Taloudenhallinta (2 päivää) 21.-22.10.2013

Jakso 2: Strateginen päätöksenteko ja toteutus + Hyvä hallintotapa (2 päivää) 26.-27.11.2013

Hyvän hallinnon työpajassa osallistuja kehittää oman sovellutuksen omalle organisaatiolleen.

Toteutus:

Koulutuksessa on asiantuntijaluentoja, teemakeskusteluja, työpaja- ja harjoitustehtäviä, joista vastaavat osaamisen ja kokemuksen perusteella valitut asiantuntijat. Lopuksi tehdään hyvään hallintotapaan liittyvä harjoitustyö.

Paikka: valmennus pidetään vuosittain eri maakunnissa. Vuonna 2013 se pidetään Leppävirralla ja Anttolassa.

Hinta ja muut kustannukset:

Koulutuksen hinta on yhdeltä henkilöltä 1400 € + alv (v. 2013) tai 1300 + alv, jos vähintään 2 osallistujaa osallistuu samasta organisaatiosta). Hinta kattaa koulutusmateriaalin. Muita kustannuksia ovat ruokailut, majoitukset ja matkustus.

Mitä koulutus tuottaa osallistujalle?

HH-valmennuksen jälkeen osallistujalla on vahvat tiedot hallintotyöskentelyn sisällöstä sekä sen vastuista ja velvoitteista. Hän osaa valvoa toimielinten toimintaan ja organisaation taloutta. Hänen toimintansa suuntautuu strategiseen työskentelyyn.

FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

HLJ-luottamusjohtaja ja HH-hallintohenkilö valmennukset alkavat syksyllä!


HLJ-luottamusjohtaja – pitkäkestoinen koulutusohjelma hallinnolle ja johdolle

Koulutuksessa käsitellään syvällisesti osuuskunnan, keskinäisen yhtiön ja yhdistyksen johtamista ja hallintoa. Koulutuskokonaisuus kestää 13 lähipäivää ja sen tuloksena osaaminen vahvistuu ja kyky tuottaa sovellutuksia oman organisaation käyttöön kehittyy.

Kenelle: Jäsenpohjaisten yritysten ja yhdistysten hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenille, edustajistojen avainhenkilöille sekä johtajille ja asiantuntijoille. Koulutus on avoin myös muille halukkaille.

Sisältö ja ajankohdat: Koulutus kattaa keskeiset johtamisen ja hallinnoinnin teemat. Kokonaiskesto on 12 päivää, joka ajoittuu noin puolen vuoden ajalle. Koulutuksen lopussa on syventävä kansainvälisyysjakso.

Jakso 1: Strategiatyö ja liiketoiminnan kehittäminen (3 päivää) 16.-18.10.2013
Jakso 2: Talouden hallinta (2 päivää) 7.-8.11.2013
Jakso 3: Hallintoelinten roolit ja vastuut (2 päivää) 3.-4.12.2013
Jakso 4: Johtaminen ja viestintä (3 päivää) 28.-30.1.2013
Jakso 5: Jäsenpohjaisen yrityksen omistajuus ja jäsenhallinto (3 päivää)19.-21.3.2014

Syventävä kansainvälisyysjakso 4-7 päivää pidetään ulkomaisessa kohteessa syksyllä 2014.

Toteutustapa: Asiantuntijaluentoja, teemakeskusteluja, työpaja- ja harjoitustehtäviä, joista vastaavat osaamisen ja kokemuksen perusteella valitut asiantuntijat. Osa työskentelystä tapahtuu jaksojen välissä. Koulutuksen lopulla osallistuja tuottaa projektityön oman yrityksen tai yhdistyksen valitsemasta teemasta soveltaen koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja. PI-johtamiskoulu tarjoaa projektityön ryhmänohjausta koulutuksen yhteydessä.

Aika ja paikka: Seuraava koulutus alkaa lokakuussa 2013. Jaksot pidetään Kirkkonummella ja Helsingissä.

Hinta ja muut kustannukset: Koulutuksen hinta on 6300 € + alv (v.2013), joka kattaa koulutusmateriaalin ja projektitöiden ryhmäohjauksen.Kansainvälisyysjakson kustannus on 1 500–1 800 euroa (sitoumuksetta). Pellervo-Seura tukee jaksoa matkakulujen osalta.

Mitä koulutus tuottaa osallistujalle: Luottamusjohtamisen osaaminen vahvistuu ja kokonaisnäkemys paranee. Vuorovaikutus hyvässä opiskeluryhmässä ja keskustelut ovat merkittävä osa kurssin antia, joka synnyttää jäsenilleen hyvän ja toimivan yhteistyöverkoston vuosiksi eteenpäin. Luottamusjohtajan koulutuksesta saat myös virallisen todistuksen ja, joita molempia arvostetaan.

HH-hallintohenkilö on vahva valmennus menetykselliseen osallistumiseen

HH-koulutus on vankka perusvalmennus. Se kattaa keskeiset jäsenpohjaisen yrityksen tai yhdistyksen luottamustehtävässä eteen tulevat aiheet ja asiat. Valmennus sopii osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden ja yhdistysten luottamushenkilöille ja se on avoin myös muille halukkaille. Koulutus kestää neljä päivää kahdessa jaksossa. Osallistuja saa valmennuksesta kattavat tiedot menestyksekkääseen tehtävänsä hoitamiseen.

Kenelle:

Koulutus on tarkoitettu osuuskuntien, keskinäisten yhtiöiden ja yhdistysten hallinnossa toimiville sekä toimihenkilöille.

Sisältö ja laajuus:

Koulutuksessa käydään luottamushenkilön työhön sisältyvät perusasiat ja syventävät teemat. Lähipäiviä on 4 (2+2 päivää). Koulutuksen lopussa tehdään harjoitustehtävä, jolla kehitetään oman organisaation toimintaa.

Jakso 1: Jäsenpohjaisen organisaation omistajuus ja hallinto + Taloudenhallinta (2 päivää) 21.-22.10.2013

Jakso 2: Strateginen päätöksenteko ja toteutus + Hyvä hallintotapa (2 päivää) 26.-27.11.2013

Hyvän hallinnon työpajassa osallistuja kehittää oman sovellutuksen omalle organisaatiolleen.

Toteutus:

Koulutuksessa on asiantuntijaluentoja, teemakeskusteluja, työpaja- ja harjoitustehtäviä, joista vastaavat osaamisen ja kokemuksen perusteella valitut asiantuntijat. Lopuksi tehdään hyvään hallintotapaan liittyvä harjoitustyö.

Paikka: valmennus pidetään vuosittain eri maakunnissa. Vuonna 2013 se pidetään Leppävirralla ja Anttolassa.

Hinta ja muut kustannukset:

Koulutuksen hinta on yhdeltä henkilöltä 1400 € + alv (v. 2013) tai 1300 + alv, jos vähintään 2 osallistujaa osallistuu samasta organisaatiosta). Hinta kattaa koulutusmateriaalin. Muita kustannuksia ovat ruokailut, majoitukset ja matkustus.

Mitä koulutus tuottaa osallistujalle?

HH-valmennuksen jälkeen osallistujalla on vahvat tiedot hallintotyöskentelyn sisällöstä sekä sen vastuista ja velvoitteista. Hän osaa valvoa toimielinten toimintaan ja organisaation taloutta. Hänen toimintansa suuntautuu strategiseen työskentelyyn.

FacebookTwitterLinkedIn