Hallinnon tarkastajien/tarkkailijoiden rooli ja tehtävät osuuskunnissa 10.-11.10.

OHJELMA:


Maanantai 10.10.2022

8.30 Tervetuloa ja yhteyksien tarkistus

9.00 Avaus - hallinnon tarkkailijan rooli osuuskunnassa
-hallinto omistajien edustajina
-tarkkailijan rooli suhteessa osuuskunnan hallintoelimiin

10.00 Tauko

10.15 Talouden valvonta ja sen roolit osuuskunnassa
Tilintarkastus ja tilintarkastajan rooli
-hallituksen ja johdon rooli
-hallinnon tarkkailijoiden/tarkastajien rooli
-muiden toimielinten roolit

11.30 Lounas

12.15 Tilintarkastajan näkökulma
-raportoinnin erityispiirteet
-erot muihin yritysmuotoihin
-hallinnon tarkkailijoiden kannalta tärkeimmät huomioitavat asiat

13.30 Tauko

14.15 Mitä hallintohenkilön ja hallintoelinten tulee ymmärtää osuuskunnan taloudesta
-talouden kokonaisuus
-talouden haltuunoton perusteet
-osuuskunnan tilinpäätös ja sen tulkinta

16.00 Päivän päätös


Tiistai 11.10.2022

8.30 Valmistautuminen ja virittäytyminen päivään

09.00 Hallinnon tarkkailijan asema ja tehtävät
-ohjesäännöt
-työnkuva ja sen sisältö
-mihin asioihin on kiinnitettävä huomio
-roolitus ja työnjako
-hallinnon vastuu

10.00 Tauko

10.15 Jatkuu

12.00 Lounas

13.00 Tuottajaosuuskuntien tilannekuva ja uudet haasteet
-vääjäämättömät kehityskulut - miten ne huomioidaan
-vahvuuksia ja mahdollisuuksia - miten ne hyödynnetään
-heikkouksia ja uhkia - miten ne taklataan
-taloudellinen onnistuminen - mistä uudet menestysreseptit

14.30 Tauko

14.45 Yhteenveto ja kehittymisjohtopäätökset
-kehittymisen jatkoaskeleet omalla kohdalla
-mitä teen jatkossa toisin

-15.00 Päätös
-koulutuksen arviointi ja palaute


Toteutus: webinaarina
Hinta: 780 € (+ alv) / hlö
Ilmoittautuminen: tästä

Lisätietoja: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi


FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

Hallinnon tarkastajien/tarkkailijoiden rooli ja tehtävät osuuskunnissa 10.-11.10.

OHJELMA:


Maanantai 10.10.2022

8.30 Tervetuloa ja yhteyksien tarkistus

9.00 Avaus - hallinnon tarkkailijan rooli osuuskunnassa
-hallinto omistajien edustajina
-tarkkailijan rooli suhteessa osuuskunnan hallintoelimiin

10.00 Tauko

10.15 Talouden valvonta ja sen roolit osuuskunnassa
Tilintarkastus ja tilintarkastajan rooli
-hallituksen ja johdon rooli
-hallinnon tarkkailijoiden/tarkastajien rooli
-muiden toimielinten roolit

11.30 Lounas

12.15 Tilintarkastajan näkökulma
-raportoinnin erityispiirteet
-erot muihin yritysmuotoihin
-hallinnon tarkkailijoiden kannalta tärkeimmät huomioitavat asiat

13.30 Tauko

14.15 Mitä hallintohenkilön ja hallintoelinten tulee ymmärtää osuuskunnan taloudesta
-talouden kokonaisuus
-talouden haltuunoton perusteet
-osuuskunnan tilinpäätös ja sen tulkinta

16.00 Päivän päätös


Tiistai 11.10.2022

8.30 Valmistautuminen ja virittäytyminen päivään

09.00 Hallinnon tarkkailijan asema ja tehtävät
-ohjesäännöt
-työnkuva ja sen sisältö
-mihin asioihin on kiinnitettävä huomio
-roolitus ja työnjako
-hallinnon vastuu

10.00 Tauko

10.15 Jatkuu

12.00 Lounas

13.00 Tuottajaosuuskuntien tilannekuva ja uudet haasteet
-vääjäämättömät kehityskulut - miten ne huomioidaan
-vahvuuksia ja mahdollisuuksia - miten ne hyödynnetään
-heikkouksia ja uhkia - miten ne taklataan
-taloudellinen onnistuminen - mistä uudet menestysreseptit

14.30 Tauko

14.45 Yhteenveto ja kehittymisjohtopäätökset
-kehittymisen jatkoaskeleet omalla kohdalla
-mitä teen jatkossa toisin

-15.00 Päätös
-koulutuksen arviointi ja palaute


Toteutus: webinaarina
Hinta: 780 € (+ alv) / hlö
Ilmoittautuminen: tästä

Lisätietoja: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi


FacebookTwitterLinkedIn