Hyväksytty LuottamusJohtaja HLJ25, 26.10.2020 - 31.10.2021

HLJ-ohjelman kohderyhmä ja tavoitteet

HLJ on osuuskuntien ja muiden jäsenpohjaisten organisaatioiden avainhenkilöille tarkoitettu hallinto- ja liiketoimintavalmennus, joka antaa valmiudet toimia organisaation hallituksessa ja muissa johtamistehtävissä.

HLJ:n tavoite on tarjota osallistujille kokonaiskuva, perusymmärrys ja työkalut oman organisaation tilanteen arvioimiseen ja kehittämiseen eri näkökulmista.

HLJ:n hyödyt osallistujalle ja tämän organisaatiolle

+ Oman johtajuuden ja johtamistaidon parantaminen kaikilla johtamisen osa-alueilla
+ Strategisen ajattelun, suunnittelun ja käytännön strategiavalmiuksien kehittäminen
+ Talousosaamisen kehittyminen
+ Viestintä-ja esiintymisvalmiuksien vahvistuminen
+ Verkostoituminen eri toimialoja edustavien osallistujien kanssa
+ Inspiroituminen, innostuminen ja aktivoituminen huippuesittäjien ja korkeatasoisten yritysvierailujen tuellaOhjelma:


1. lähijakso / 3 päivää: Tutustuminen ja strategia 26.-28.10.2020
–Esittely, eri oppimistyylit, oppimisen työkalut
–Strateginen johtaminen 1 pv
–Strategiatyö, aito case 1 pv

2. lähijakso / 3 päivää: Talouden johtaminen 25.-27.11.2020
–Yritystalouden perusteet ja tunnusluvut -Suvitie
–Yrityspelin läpikäynti opitun havainnollistamiseksi
–Oman organisaation talouslukujen läpikäynti

3. lähijakso / 2 päivää: Strategian vieminen käytäntöön 16.-17.12.2020
–Henkilöstön johtaminen strategian pohjalta
–Strategian jalkauttamisen järjestelmänä
–Yrityscase strategisesta muutoksesta

4. lähijakso / 2 päivää: Luottamusjohtamisen osaaminen
–Oman organisaation omistamis-ja hallintotyön perusteet
–Osuuskunnan hallinnon roolitus ja vastuusuhteet
–Juridinen vastuu

5. lähijakso / 3 päivää: Muutosjohtaminen ja vuorovaikutus
–Itsetuntemuksen lisääminen ja toiminta esimiehenä
–Vuorovaikutus-ja esiintymisvalmiudet

6. jakso / ulkomaanmatka 4 päivää
–Vierailukohteet osuustoiminnallisia


+ Lähijaksoja ennen ja niiden välissä osallistujilla on luku-, pohdinta- ja valmistautumistehtäviä

+ Ohjelman aikana osallistujat suunnittelevat ja tekevät projekti/päättötyön, jonka aiheesta sovitaan organisaation yhteyshenkilön kanssa
–Aiheen on hyvä olla hyödyllinen kaikille osapuolille sekä osallistujaa motivoiva
–Projektityön tulokset raportoidaan organisaation yhteyshenkilölle ja johdolle
–Projektityön hyväksyy ja arvioi sanallisesti PI-johtamiskoulun edustaja

+ Lähijaksojen yhteydessä iltaohjelmana järjestetään yritysvierailuja

Paikka: Helsinki
Hinta: 6500 € + alv
Ilmoittaudu: tästä
Lisätietoja: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi
FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

Hyväksytty LuottamusJohtaja HLJ25, 26.10.2020 - 31.10.2021

HLJ-ohjelman kohderyhmä ja tavoitteet

HLJ on osuuskuntien ja muiden jäsenpohjaisten organisaatioiden avainhenkilöille tarkoitettu hallinto- ja liiketoimintavalmennus, joka antaa valmiudet toimia organisaation hallituksessa ja muissa johtamistehtävissä.

HLJ:n tavoite on tarjota osallistujille kokonaiskuva, perusymmärrys ja työkalut oman organisaation tilanteen arvioimiseen ja kehittämiseen eri näkökulmista.

HLJ:n hyödyt osallistujalle ja tämän organisaatiolle

+ Oman johtajuuden ja johtamistaidon parantaminen kaikilla johtamisen osa-alueilla
+ Strategisen ajattelun, suunnittelun ja käytännön strategiavalmiuksien kehittäminen
+ Talousosaamisen kehittyminen
+ Viestintä-ja esiintymisvalmiuksien vahvistuminen
+ Verkostoituminen eri toimialoja edustavien osallistujien kanssa
+ Inspiroituminen, innostuminen ja aktivoituminen huippuesittäjien ja korkeatasoisten yritysvierailujen tuellaOhjelma:


1. lähijakso / 3 päivää: Tutustuminen ja strategia 26.-28.10.2020
–Esittely, eri oppimistyylit, oppimisen työkalut
–Strateginen johtaminen 1 pv
–Strategiatyö, aito case 1 pv

2. lähijakso / 3 päivää: Talouden johtaminen 25.-27.11.2020
–Yritystalouden perusteet ja tunnusluvut -Suvitie
–Yrityspelin läpikäynti opitun havainnollistamiseksi
–Oman organisaation talouslukujen läpikäynti

3. lähijakso / 2 päivää: Strategian vieminen käytäntöön 16.-17.12.2020
–Henkilöstön johtaminen strategian pohjalta
–Strategian jalkauttamisen järjestelmänä
–Yrityscase strategisesta muutoksesta

4. lähijakso / 2 päivää: Luottamusjohtamisen osaaminen
–Oman organisaation omistamis-ja hallintotyön perusteet
–Osuuskunnan hallinnon roolitus ja vastuusuhteet
–Juridinen vastuu

5. lähijakso / 3 päivää: Muutosjohtaminen ja vuorovaikutus
–Itsetuntemuksen lisääminen ja toiminta esimiehenä
–Vuorovaikutus-ja esiintymisvalmiudet

6. jakso / ulkomaanmatka 4 päivää
–Vierailukohteet osuustoiminnallisia


+ Lähijaksoja ennen ja niiden välissä osallistujilla on luku-, pohdinta- ja valmistautumistehtäviä

+ Ohjelman aikana osallistujat suunnittelevat ja tekevät projekti/päättötyön, jonka aiheesta sovitaan organisaation yhteyshenkilön kanssa
–Aiheen on hyvä olla hyödyllinen kaikille osapuolille sekä osallistujaa motivoiva
–Projektityön tulokset raportoidaan organisaation yhteyshenkilölle ja johdolle
–Projektityön hyväksyy ja arvioi sanallisesti PI-johtamiskoulun edustaja

+ Lähijaksojen yhteydessä iltaohjelmana järjestetään yritysvierailuja

Paikka: Helsinki
Hinta: 6500 € + alv
Ilmoittaudu: tästä
Lisätietoja: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi
FacebookTwitterLinkedIn