Hyväksytty Luottamusjohtaja HLJ 27 starttaa 26.-28.10.


HLJ on osuuskuntien ja muiden jäsenpohjaisten organisaatioiden avainhenkilöille tarkoitettu hallinto- ja liiketoimintavalmennus, joka antaa hyvät valmiudet toimia organisaation hallituksessa ja muissa johtamistehtävissä. HLJ:n tavoite on tarjota osallistujille kokonaiskuva, perusymmärrys ja työkalut oman organisaation tilanteen arvioimiseen ja kehittämiseen eri näkökulmista.


HLJ:n hyödyt osallistujalle ja tämän organisaatiolle

- Oman johtajuuden ja johtamistaidon parantaminen kaikilla johtamisen osa-alueilla
- Strategisen ajattelun, suunnittelun ja käytännön strategiavalmiuksien kehittäminen
- Talousosaamisen kehittyminen
- Viestintä ja esiintymisvalmiuksien vahvistuminen
- Verkostoituminen eri toimialoja edustavien osallistujien kanssa
- Rautaisannos osuustoimintatietoa
- Inspiroituminen, innostuminen ja aktivoituminen huippuesittäjien ja korkeatasoisten yritysvierailujen tuella

Ohjelman juoni ja eteneminen

1. jakso/3 pv: Tutustuminen ja strategia 26.-28.10.2022
– Esittely, eri oppimistyylit, oppimisen työkalut
– Strateginen johtaminen 1 pv
– Strategiatyö, aito case 1 pv

2. jakso/3 pv: Talouden johtaminen 23.-25.11.2022
– Yritystalouden perusteet ja tunnusluvut
– Yrityspelin läpikäynti opitun havainnollistamiseksi
– Oman organisaation talouslukujen läpikäynti

3. jakso/2 pv: Strategian vieminen käytäntöön 15.-16.12.2022
– Henkilöstön johtaminen strategian pohjalta
– Strategian jalkauttaminen järjestelmänä
– Yrityscase strategisesta muutoksesta

4. jakso/2 pv: Luottamusjohtamisen osaaminen, helmik.-23
– Oman organisaation omistamis- ja hallintotyön perusteet
– Osuuskunnan hallinnon roolitus ja vastuusuhteet
– Juridinen vastuu

5. jakso/3 pv: Muutosjohtaminen ja vuorovaikutus, maalisk.-23
– Itsetuntemuksen lisääminen ja toiminta esimiehenä
– Vuorovaikutus- ja esiintymisvalmiudet

6. jakso/ulkomaanmatka 4 pv, syksy -23
– Vierailukohteet osuustoiminnallisia

Jokaiselle osallistujalle rakennetaan oma HLJ oppimispolku:
- Henkilökohtaiset haastattelut omien vahvuuksien ja kehittymispaikkojen pohjalta
- Jaksoja ennen ja niiden välissä osallistujilla on luku-, pohdinta- ja valmistautumistehtäviä
- Ohjelman aikana osallistujat suunnittelevat ja tekevät projekti/päättötyön, jonka aiheesta sovitaan organisaation yhteyshenkilön kanssa
- Aiheen on hyvä olla hyödyllinen kaikille osapuolille sekä osallistujaa motivoiva
- Projektityön tulokset raportoidaan organisaation yhteyshenkilölle ja johdolle
- Projektityön hyväksyy ja arvioi sanallisesti PI-johtamiskoulun edustaja
- Lähijaksojen yhteydessä iltaohjelmana järjestetään yritysvierailuja

Ilmoittaudu: tästä
Lisätietoja: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi


FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

Hyväksytty Luottamusjohtaja HLJ 27 starttaa 26.-28.10.


HLJ on osuuskuntien ja muiden jäsenpohjaisten organisaatioiden avainhenkilöille tarkoitettu hallinto- ja liiketoimintavalmennus, joka antaa hyvät valmiudet toimia organisaation hallituksessa ja muissa johtamistehtävissä. HLJ:n tavoite on tarjota osallistujille kokonaiskuva, perusymmärrys ja työkalut oman organisaation tilanteen arvioimiseen ja kehittämiseen eri näkökulmista.


HLJ:n hyödyt osallistujalle ja tämän organisaatiolle

- Oman johtajuuden ja johtamistaidon parantaminen kaikilla johtamisen osa-alueilla
- Strategisen ajattelun, suunnittelun ja käytännön strategiavalmiuksien kehittäminen
- Talousosaamisen kehittyminen
- Viestintä ja esiintymisvalmiuksien vahvistuminen
- Verkostoituminen eri toimialoja edustavien osallistujien kanssa
- Rautaisannos osuustoimintatietoa
- Inspiroituminen, innostuminen ja aktivoituminen huippuesittäjien ja korkeatasoisten yritysvierailujen tuella

Ohjelman juoni ja eteneminen

1. jakso/3 pv: Tutustuminen ja strategia 26.-28.10.2022
– Esittely, eri oppimistyylit, oppimisen työkalut
– Strateginen johtaminen 1 pv
– Strategiatyö, aito case 1 pv

2. jakso/3 pv: Talouden johtaminen 23.-25.11.2022
– Yritystalouden perusteet ja tunnusluvut
– Yrityspelin läpikäynti opitun havainnollistamiseksi
– Oman organisaation talouslukujen läpikäynti

3. jakso/2 pv: Strategian vieminen käytäntöön 15.-16.12.2022
– Henkilöstön johtaminen strategian pohjalta
– Strategian jalkauttaminen järjestelmänä
– Yrityscase strategisesta muutoksesta

4. jakso/2 pv: Luottamusjohtamisen osaaminen, helmik.-23
– Oman organisaation omistamis- ja hallintotyön perusteet
– Osuuskunnan hallinnon roolitus ja vastuusuhteet
– Juridinen vastuu

5. jakso/3 pv: Muutosjohtaminen ja vuorovaikutus, maalisk.-23
– Itsetuntemuksen lisääminen ja toiminta esimiehenä
– Vuorovaikutus- ja esiintymisvalmiudet

6. jakso/ulkomaanmatka 4 pv, syksy -23
– Vierailukohteet osuustoiminnallisia

Jokaiselle osallistujalle rakennetaan oma HLJ oppimispolku:
- Henkilökohtaiset haastattelut omien vahvuuksien ja kehittymispaikkojen pohjalta
- Jaksoja ennen ja niiden välissä osallistujilla on luku-, pohdinta- ja valmistautumistehtäviä
- Ohjelman aikana osallistujat suunnittelevat ja tekevät projekti/päättötyön, jonka aiheesta sovitaan organisaation yhteyshenkilön kanssa
- Aiheen on hyvä olla hyödyllinen kaikille osapuolille sekä osallistujaa motivoiva
- Projektityön tulokset raportoidaan organisaation yhteyshenkilölle ja johdolle
- Projektityön hyväksyy ja arvioi sanallisesti PI-johtamiskoulun edustaja
- Lähijaksojen yhteydessä iltaohjelmana järjestetään yritysvierailuja

Ilmoittaudu: tästä
Lisätietoja: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi


FacebookTwitterLinkedIn