Användningsvillkor

Användningsvillkor för PI-johtamiskoulu webbtjänst

Att godkänna användningsvillkoren

Genom att gå in på en enskild webbsida i PI-johtamiskoulu webbtjänst förbinder du dig att följa användningsvillkoren här nedan. Om du inte godkänner villkoren som sådana, har du inte rätt att gå in på sidorna.

Upphovsrätt

PI-johtamiskoulu har upphovsrättsligt skydd (©) till det stoff som den här webbtjänsten innehåller. Staden förbehåller sig alla rättigheter till stoffet med undantag för de fall som nämns separat i dessa användningsvillkor.
Utan ett skriftligt samtycke som PI-johtamiskoulu gett på förhand är det förbjudet att helt eller delvis kopiera stoffet på denna webbplats, överföra det, publicera det, göra det tillgängligt för allmänheten eller tredje part, distribuera eller spara det, oavsett i vilken form, för annat syfte än personligt, privat bruk med undantag för de fall som nämns i dessa användningsvillkor. Att använda pressmeddelanden och andra handlingar som är avsedda för offentligheten till att förmedla information är tillåtet under förutsättning att källan nämns där informationen framförs.

Utläggning av innehåll och ändring i tjänsten

Innehållet i PI-johtamiskoulu webbtjänst läggs ut som sådant.PI-johtamiskoulu förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i webbplatsens innehåll, interaktiva funktioner eller tjänster. PI-johtamiskoulu förbehåller sig därtill rätten att begränsa eller blockera åtkomsten till webbtjänsten. PI-johtamiskoulu garanterar inte att tjänsten står till förfogande felfritt och utan avbrott i alla hårdvaru- och programvarumiljöer.

Ansvar

PI-johtamiskoulu ansvarar inte heller för att stoffet i denna webbtjänst är felfritt eller för direkta, indirekta, medelbara, tillfälliga eller särskilda ekonomiska, psykiska eller fysiska skador som användning av materialet medför samt för skador som avbrott i verksamheten medför. PI-johtamiskoulu ansvarar inte för sådana tredje parters webbtjänster dit du eventuellt går med hjälp av länkar som är utlagda i stadens webbtjänst.
PI-johtamiskouluöverlåter inte kontaktinformation om enskilda användare som staden får via funktionerna i denna webbtjänst till någon tredje part. Vi använder inte heller uppgifterna i vår egen marknadsföring utan samtycke av den enskilda användaren.