HLJ-luottamusjohtaja - pitkäkestoinen koulutusohjelma hallinnolle ja johdolle

Koulutuksessa käsitellään syvällisesti osuuskunnan, keskinäisen yhtiön ja yhdistyksen johtamista ja hallintoa. Koulutuskokonaisuus kestää 13 lähipäivää ja sen tuloksena osaaminen vahvistuu ja kyky tuottaa sovellutuksia oman organisaation käyttöön kehittyy.

Kenelle: Jäsenpohjaisten yritysten ja yhdistysten hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenille, edustajistojen avainhenkilöille sekä johtajille ja asiantuntijoille. Koulutus on avoin myös muille halukkaille.

Tavoitteet: Luottamusjohtajaosaamisen edistäminen niin, että saat paremmat valmiudet organisaation

  • Nykytilan ja toimintaympäristön arviointiin sekä tulevaisuuden rakentamiseen
  • Talouden perusteiden, tunnuslukujen ja muun taloustiedon hyödyntämiseen
  • Kehittämis- ja muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten läpivientiin
  • Oman johtamisosaamisen arviointiin ja johtajana kehittymiseen
  • Johtamistaitojen ja vuorovaikutus- sekä viestintäosaamisen parantamiseen
  • Omistajataitojen lisäämiseen hallitus-, hallintoneuvosto- ja luottamusjohtajatyössä

Jakso 1: Minä luottamusjohtajana - Organisaation omistamis- ja hallintotyö

Jakso 2: Miten otan numerot haltuun - Talouden johtaminen

Jakso 3: Mistä eväät tulevaisuuden rakentamiseen - Liiketoiminnan strateginen johtaminen

Jakso 4: Minä vaikuttajana - Viestintä ja vaikuttaminen

Jakso 5: Millä uudistun ja uudistan - Muutosjohtaminen

Syventävä kansainvälisyysjakso: Mitä vielä saan oppia - Tulevaisuuden luottamusjohtaminen

HLJ-luottamusjohtajavalmennukset alkavat vuosittain lokakuussa.


Toteutustapa: Asiantuntijaluentoja, teemakeskusteluja, työpaja- ja harjoitustehtäviä, joista vastaavat osaamisen ja kokemuksen perusteella valitut asiantuntijat. Osa työskentelystä tapahtuu jaksojen välissä. Koulutuksen lopulla osallistuja tuottaa projektityön oman yrityksen tai yhdistyksen valitsemasta teemasta soveltaen koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja. PI-johtamiskoulu tarjoaa projektityön ryhmänohjausta koulutuksen yhteydessä.

Paikka: Jaksot pidetään Helsingin alueella tai ryhmän kanssa erikseen sovituissa kaupungeissa.

Hinta ja muut kustannukset: Koulutuksen hinta on 6 500 euroa + alv (v. 2024), joka kattaa koulutusmateriaalin ja projektitöiden ryhmäohjauksen. Mahdolliset illalliset ja majoitukset eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Kansainvälisyysjakson kustannus on 1 500–1 900 euroa (sitoumuksetta). Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervolta haetaan avustusta kurssimatkan kuluihin.

Osallistumisen edut: Luottamusjohtamisen osaaminen vahvistuu ja kokonaisnäkemys paranee. Vuorovaikutus hyvässä opiskeluryhmässä ja keskustelut ovat merkittävä osa kurssin antia, joka synnyttää jäsenilleen hyvän ja toimivan yhteistyöverkoston vuosiksi eteenpäin. Luottamusjohtajan koulutuksesta saat myös arvostetun, virallisen todistuksen.


FacebookTwitterLinkedIn