Osuuskunnan ja muun jäsenpohjaisen organisaation kehittäminen

Toteutuvatko osuuskuntanne perustehtävä ja visio? Onko strategia selkeä ja onko muutosjohtaminen tuloksekasta? Miten henkilöstö saadaan mukaan? Mitkä ovat keskeisimmät hallinnon kehittämistarpeet? Tarvitaanko lisäterävyyttä talouden kysymyksissä?

Organisaatiokohtainen koulutus sopii hyvin, kun halutaan

 • kirkastaa toiminnan perustarkoitusta ja suuntaa
 • lisätukea muutosvaiheessa
 • uudistaa strategiaa
 • parantaa hallituksen ja muun hallinnon osaamista
 • terävyyttä taloudenhallintaan ja talouden kysymysten ymmärtämiseen
 • vahvistaa luottamushallinnon ja henkilöstön sitoutumista

Sisältö ja laajuus

Sisältö suunnitellaan yhdessä PI-johtamiskoulun ja osuuskunnan kanssa. Koulutuksen kesto on vähimmillään 1-2 päivää. Pidemmät kehittämishankkeet tehdään useammassa vaiheessa, esimerkiksi 2+2 päivää. Esimerkkejä sisällöistä:

 • Osuuskunnan hallituksen strategiatyö ja strategian toimeenpanon valvonta
 • Strategian toimeenpanon varmistaminen
 • Hallitustyöskentelyn kehittäminen hallitusarvioinnin avulla
 • Osuuskunnan taloudenhallinta ja talouden kehittäminen
 • Jäsenvaikuttamisen ja hallinnon kehittäminen
 • Johdon ja luottamusjohdon coaching-valmennus
 • Osuuskunnan luottamushallinnon sisäisen viestinnän kehittäminen
 • Edustajiston roolin ja työskentelyn kehittäminen

Toteutustapa

Pääpaino on soveltavalla työskentelyllä, jossa osallistujilla on keskeinen rooli. Työskentelyä tukevat PI-johtamiskoulun asiantuntijoiden tietoiskut ja ohjaus. Tavoitteena on, että koulutuksen tuloksena syntyy konkreettisia työkaluja ja uusia toimintatapoja osuuskunnan käyttöön.

Aika ja paikka:

Sovitaan asiakkaan kanssa, usein asiakkaan toiveen ja ilmoittaman paikan mukaan.

Hinta ja muut kustannukset:

Tarvemäärittelyn jälkeen PI-johtamiskoulu tekee tarjouksen, jonka asiakas käsittelee. Hinnoittelu on kokonaishinnoittelu tai päivälaskutukseen perustuva.

Yhteydenotot:

www.johtamiskoulu.fi
Puh: 045 642 1223 / Pauli Keränen

FacebookTwitterLinkedIn