PI-talouskoulu - talousoppia selkokielellä ja yrityspelillä

Taloutta pidetään usein vaikeana ymmärtää. Emme ajattele näin PI-talouskoulussa. Ei-ammattilaisille tarkoitettu koulutus avaa tilinpäätöksen ja talouden tunnusluvut selkokielelle. Talouden kehittämiseen koulutus antaa myös hyvät eväät. Koulutusta on tarjolla kahdessa muodossa: kaikille avoin PI-talouskoulu sekä asiakaskohtaisesti räätälöity talouskoulu.

PI-talouskoulu sopii hyvin, kun

 • Haluat oppia lukemaan ja tulkitsemaan yrityksen tilinpäätöstä ja niistä johdettavia tunnuslukuja
 • Haluat erityisesti oppia oman yrityksen tai yhdistyksen talouden erityispiirteitä
 • Olet luottamushenkilönä hallituksessa, hallintoneuvostossa, valtuustossa tai edustajistossa
 • Haluat tietoa talouden kehittämisestä: hinnoittelu, budjetointi, katelaskenta, kassanhallinta
 • Olet toimihenkilö tai asiantuntija ja haluat kehittää itseäsi taloudenhallinnan kysymyksissä

Sisältö ja laajuus

PI-talouskoulussa käydään läpi allaolevia teemoja. Kaikille avoin talouskoulu kestää kaksi päivää. Räätälöidyt talouskoulut ovat kestoltaan 1-3 päivää asiakkaan toivomuksen mukaan.

A. Yrityksen tai yhdistyksen talouden haltuunotto:

 • Tuloslaskelma ja tase sekä niiden tulkinta
 • Talouden pääkomponentit ja niiden rooli talouden hallinnassa: kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius, kasvu
 • Keskeiset tunnusluvut ja niiden tulkinta

B. Talouden kehittäminen:

 • Katelaskenta ja hinnoittelu
 • kassanhallinta
 • budjetointi
 • talouden riskien hallinta

C. Talousoppia yrityspelillä

 • Opiskelijat pyörittävät yritystä joukkueina
 • Talouden perusteet opitaan elävässä muodossa
 • Tunnusluvut havainnollistetaan värigrafiikalla

Toteutustapa:

Pääpaino on soveltavalla työskentelyllä, harjoitustöitä tehdään runsaasti todellisella aineistolla ja mukana on yrityspeli.

Aika ja paikka:

Asiakaskohtaiset asiakkaan ilmoittamassa paikassa sovittavaan aikaan.

Yhteydenotot:

www.johtamiskoulu.fi
Puh: 045 642 1223 / Pauli Keränen

FacebookTwitterLinkedIn