« Etusivu TulostaTulosta
 
PI-johtamiskoulu
 
Koulutustarjonta Mhy LJ-luottamusjohtaja
 
  

Mhy LJ-luottamusjohtaja  - koulutusohjelma metsänhoitoyhdistysten hallitusten jäsenilleMhy-kentän toiminta ja rakenteet ovat muuttuneet olennaisesti. Jokaisen mhy:n on arvioitava uudelleen koko toimintaansa.

Muutos edellyttää uusia valmiuksia hallituksen jäseneltä. Puheenjohtajan on osattava sparrata toimivaa johtoa. Yhdistyksen kasvaessa hallituksen juridinen ja toiminnallinen vastuu kasvaa. Talouden riskit on hallittava ja uusia tulolähteitä löydyttävä. 

Nyt mitataan metsänhoitoyhdistyksen kilpailukyky ja vetovoima suhteessa kilpailijoihin. Metsänhoitoyhdistysten kriittisiksi menestystekijöiksi muutosvaiheessa kiteytyvät:

  1. Metsänhoitoyhdistyksen strategia jäsenten tarpeet huomioiden
  2. Työn uudelleenorganisointi tehokkaalla tavalla
  3. Tuote- ja palvelukehitys sekä markkinointi
  4. Yhdistyksen resurssien riittävyys
  5. Hallituksen ja toimivan johdon työskentelyn ammattimaisuus
  6. Taloudellinen vakaus ja kyky panostaa kehittämiseen
  7. Kyky pitää osaajat talossa

Mhy LJ -johtamiskoulutus tukee metsänhoitoyhdistyksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja yhdistämisessä edunvalvontaan, hallituksen strategisen osaamisen lisäämisessä, talouden johtamisessa, muutoksen hallinnassa sekä hallituksen johtamisessa ja yhteistyössä toimivan johdon kanssa.

Kenelle?

Metsänhoitoyhdistysten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja muille hallituksen jäsenille. Myös toimihenkilöt voivat osallistua koulutukseen.

Toteutustapa:

Koulutus pidetään kolmessa jaksossa, yhteensä 6 lähipäivää (3 x 2 päivää). Kustannusten säästämiseksi koulutuspaikat valitaan osallistujien kotipaikat huomioiden siten, että matka-ajat minimoidaan. Lisäksi järjestetään vapaaehtoinen kansainvälinen jakso lähipäivien jälkeen.

Ryhmän minimikoko on 10 ja maksimi 20 osallistujaa. Toteutus on vuorovaikutteinen: ryhmän kokemustenvaihdolla on tärkeä merkitys.

Ohjelman aikana tehdään projektityö oman metsänhoitoyhdistyksen tarpeisiin. Ryhmä sopii mahdollisesta opintomatkasta kurssin aikana.

Teemat ja sisältö:

Jakso I (2 pv): Edunvalvonta ja liiketoiminta mhy:ssä; toimintaympäristö ja strategiset valinnat

Jakso II (2 pv): Hallitustyöskentelyn kehittäminen ja metsänhoitoyhdistyksen talouden haltuunotto

Jakso III (2 pv): Johtaminen, vuorovaikutus ja organisaatioviestintä